Laatste Nieuws

Lezing "Sovjet-burgers van Hollandse Afkomst", 23 november 2017

Vrijwel iedereen weet dat De Sovjet-Unie een voortzetting was van het Russische veelvolkerenrijk. Het kende tientallen formele nationaliteiten zoals Esten, Letten, Duitsers, Jakoeten, Ingoesjeten, Dagestanen en tot verrassing van velen ook Hollanders(!). Wie waren die laatsten? Afstammelingen van de Vriezenveners voor de revolutie? Of van de idealistische ingenieurs van daarna?

Nee. De ‘Sovjet-burgers van Hollandse afkomst’ waren Doopsgezinde kolonisten die in de 19e en 20e eeuw in Rusland alle stappen van de Bijbelse heilsgeschiedenis doorliepen. Met een Hollandse dekmantel probeerden ze zich te beschermen tegen het Russische noodlot. Een verhaal over paradijzen aan de Zwarte Zee, de ruiters van de Apocalyps, Armageddon en een happy end met een randje.

De lezing zal plaatsvinden in het Centre for Russian Studies, 2de verdieping Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4 te Groningen om 20.00 uur;

Toegang: gratis;

Spreker: Ad van de Staaij, Oost-Europa historicus;

Data/tijd: 23 november 2017 om 20.00 uur;

Graag vooraf aanmelden via t.mironava@rug.nl

World XIX Festival of Youth and Students, october 2017 in Sochi, Russia

   Russian youth and student organizations have submitted a bid to be the host country of the World Festival of Youth and Students in Russia. Russian Federation President Vladimir Putin supported this initiative. The World Federation of Democratic Youth approved Russian bid to host the Festival and XIX Festival will pass in October 2017 in Sochi!

   World Festival of Youth and Students will be the largest event in the field of international youth cooperation and will bring together more than 20,000 of young people from 150 countries around the world. XIX Festival should be a new milestone in international cooperation, to unite the future generations around the ideas of peace and friendship, keeping the history of the festival movement!

   This is a platform for dialogue, global form of communication: through discussions, cultural programs, sports, through free communication to find ways to confront the challenges that younger generation is facing today.

   World Youth Festival will unite the community of young leaders in various fields - representatives of NGOs, youth, who achieved success in science, art, sports, pedagogy, IT, politics, and best representatives of the student community, compatriots and foreigners who are interested in Russian culture.

   The Volunteer Corps will be an integral part of the Festival. 7000 of volunteers from all Russian corners will carry out the important functions in the organization of events every day; will be meeting the participants and guests, giving a smile and a positive charge!

   Russia always pays great attention to the creation of conditions for the development of the young generation and supports youth and student movements. In the entire history of the festival, the country twice already opened the doors to its participants - in 1957 and 1985.

   As in previous years, colorful daisy was selected as a main symbol of the Festival, due to the continuity of traditions, link between generations and peace and unity of the entire world community. However, this time the main element is a pattern, colored pixels, as a sign of youth community of the world in the information and the technological progress age. A variety of views and opinions - this is the main feature of the XIX World Festival of Youth and Students.

 More info: http://www.russia2017.com/en/


 

 

Cursus 'Het einde van een imperium: de implosie van de Sovjet-Unie' voorjaar 2017

 

Het einde van een imperium: de implosie van de Sovjet-Unie - Van goedwillende bedoelingen met catastrofale gevolgen

 Het einde van de Sovjet-Unie (1991) markeert het einde van de Koude Oorlog. De val van de Muur staat in het geheugen van velen gegrift. Wie kent niet Michaïl Sergeevitsj Gorbatsjov? Vraag is echter hoe het zover heeft kunnen komen. Waardoor implodeerde deze Supermogendheid? En wat is de relevantie van die gebeurtenissen in het heden?

De situatie in het Rusland van vandaag de dag laat zien dat hervormingen in Rusland hard nodig zijn: de economie functioneert niet en het land gaat gebukt onder een corrupte elite van heersers die meer oog hebben voor hun eigen belangen dan voor die van de gewone Rus. De laatste keer dat geprobeerd werd in Rusland grote hervormingen door te voeren, resulteerde dat echter in niets minder dan het einde van de Sovjet-Unie. Dat einde van de Sovjet-Unie houdt nu nog steeds de gemoederen bezig: de huidige Russische president Vladimir Poetin omschreef het als de historisch grootste Russische ramp in de 20ste eeuw.

 Het wordt ook veelvuldig gebruikt als argument in politieke conflicten. Daarom is een nadere bestudering van de val van de Sovjet-Unie onontbeerlijk. In de literatuur zijn veel verklaringen gegeven voor de Sovjetineenstorting. Er zijn echter in de periode 1985-1991 zoveel belangrijke gebeurtenissen geweest dat het zicht op dieper liggende oorzaken vaak moeilijk is. In deze collegecyclus zullen de oorzaken van het einde van de Rode Droom nadrukkelijk worden geanalyseerd. Waarom was het Sovjetbestel inherent zwak? Iedere Sovjet – maar ook Russische – hervormer heeft in essentie hetzelfde geprobeerd, namelijk de Russische samenleving dynamiseren zonder het politieke bestel ingrijpend te willen veranderen. Waarom paste Gorbatsjov in deze traditie en waarom mislukten zijn plannen? Uiteraard kan deze thematiek niet besproken worden zonder uitgebreid stil te staan bij de Sovjeteconomie en bij de buitenlandse politiek. Wat is bijvoorbeeld de invloed geweest van de vriendschap tussen Reagan en Gorbatsjov én het heersende onbehagen binnen de Sovjetelite? Het doel van deze cursus is de mozaïek van goede bedoelingen, hervormingen én mislukkingen in kaart te brengen die uiteindelijk hebben geleid tot de implosie van 1991.

Docent:

Prof. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge

Data:

10 colleges, 26 januari t/m 6 april 2017 (23 februari vervalt i.v.m. voorjaarsvakantie) 14.15u- 16.00u

Kosten:

 € 215,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden

 € 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)

Inschrijving is mogelijk via het inschrijvingsformulier op de website.

Russisch voor kinderen 2016/2017

                                                                 Уважаемые родители!

                                        В сентябре начался новый учебный год 2016-2017.

                 В Русском центре русский язык снова ждет детей от 4 лет до 13 и старше

 

Педагоги Детского центра «Дружба» рады встретить учеников, которые желают изучать русский язык, литературу, культуру России.

Занятия по субботам: 1 группа - 13.00-15.00;

       по воскресеньям:  2 группа - 14.00-16.00

Приглашаем всех желающих по адресу:

Universiteitsbibliotheek Groningen (2e verdieping)

Centre for Russian Studies
Broerstraat 4 
9712 CP Groningen

Дополнительная информация:   nurussischleren@gmail.com  или 06 44528305.                                                                         Geachte ouders,

                                                In september begon het nieuwe schooljaar 2016-2017

                             In het Russische Centrum verwacht de Russische taal kinderen vanaf 4 tot 13 en ouder


De leraressen van het Kindercentrum “Vriendschap” zijn blij om de leerlingen te ontmoeten die de Russische taal, literatuur en cultuur van Rusland willen leren.

Lessen zullen worden gehouden - op zaterdag: 1ste groep  13.00-15.00;

                                                     - op zondag:   2de groep  14.00-16.00

We nodigen iedereen die interesse heeft uit op het volgende adres:

Universiteitsbibliotheek Groningen (2e verdieping)

Centre for Russian Studies
Broerstraat 4 
9712 CP Groningen

Voor meer informatie: nurussischleren@gmail.com  of  06 44528305.

Publicatie twee nieuwe boeken in de Reeks Severnoe Okno

Twee nieuwe boeken in de Reeks Severnoe Okno zijn verschenen. De reeks voorziet in de behoefte de complexe problematiek van de Midden- en Oost-Europese regio toegankelijk te maken voor een breed publiek. In de reeks verschijnen studies over politieke, economische en maatschappelijk-culturele kwesties, alsook publicaties over specifiek actoren, thema’s en beleidsprocessen.


De twee nieuw verschenen boeken zijn:
1.Een raadsel ontrafeld? Ruslands Verleden, Heden en Toekomst
Onder redactie van: Jolke Balt, Rienk-Jan Benedictus, Hans van Koningsbrugge, Nicolaas A. Kraft van Ermel, Marit de Lange en Gerrit-Jan Smit.
Het raadsel dat Rusland heet en zijn belangen staan centraal in Een raadsel ontrafeld? Ruslands verleden, heden en toekomst. Er is gekozen voor een thematische opbouw. Het eerste thema ‘Revolutie’ stelt de verschillende reacties van bevolking en belangengroepen op het handelen dan wel wegvallen van de overheid centraal. Het tweede thema ‘Gas’ stelt de geopolitieke constellatie rondom de energiezekerheid van de Europese Unie centraal. Het derde thema behandelt een van de belangrijkste probleemgebieden in het kruitvat dat de Kaukasus heet: Tsjetsjenië. Het laatste thema ‘Rusland in de Wereld’ behandelt vraagstukken die ingaan op de positie van Rusland in de internationale politiek in de 21ste eeuw.


2.Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost Europa, Speelbal der Staten?
Onder redactie van: Sipke de Hoop, Sierd-Jan Jongsma en Frank Mulder
In Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost-Europa speelbal der staten? wordt het spanningsveld tussen de geopolitieke belangen van grote mogendheden, de uitwerking die hun beleid heeft op de Oost-Europese regio en de reacties uit de regio vanuit historisch perspectief beschreven. De studie gaat over de positie, visie, belangen en invloed van de grote mogendheden. Tegelijk speelt echter steeds de vraag of de Oost-Europese regio in heden en verleden vooral of slechts lijdend voorwerp is geweest. Hebben opstandelingen, nationalisten, bevolkingsgroepen en regeringen ook niet hun eigen rol gehad op het (strijd)toneel? Waren zij steeds slachtoffer van hetgeen aan de conferentietafels in Londen, Berlijn, Parijs, Moskou en Washington werd bedisseld of slaagden zij er tijdens de voortdurende strijd tussen de grote mogendheden in hun eigen doelen na te jagen, misschien het eigen grondgebied te vergroten, wellicht ten koste van een andere staat?


                                    


Severnoe Okno 2                                           Severnoe Okno 3
ISBN: 9789081956857                                     ISBN: 978-90-819568-4-0
Aantal bladzijden: 306                                    Aantal bladzijden: 607
Prijs: €17,50                                                 Prijs: €20,00


De boeken zijn te koop via de webshop van het Nederland-Rusland centrum:  http://www.nrce.nl/nl/nieuws/publicatie-twee-nieuwe-boeken-de-reeks-severnoe-okno

Prof. dr. Hans van Koningsbrugge ontvangt RusPrix Award 2013

Prof.dr. Hans van Koningsbrugge, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies aan de RUG, ontving op 7 juni 2013 de Special RusPrix Award 2013 voor zijn bijzondere bijdrage aan de ondersteuning van de Russische economische en historische betrekkingen in Nederland. De prijs wordt uitgegeven door de ‘Russkiy Mir’ Foundation tijdens een high level gala in het Palace Hotel in Noordwijk aan Zee.Annette van Koningsbrugge, neemt namens Hans van Koningsbrugge de Special RusPrix Award 2013 in ontvangst.

Nederland-Ruslandcentrum in het Dagblad van het Noorden: De Russen komen!
De Russen komen!


Door Esther van der Meer
Weekend; Blz. 14


REPORTAGE RUSLAND


Als in Moskou morgen om middernacht het Russisch Nieuwjaar begint, start om 21 uur onze tijd officieel het Noord-Nederland Ruslandjaar 2013. Een jaar bol van de activiteiten met een Russisch tintje. De Groningse hoogleraar Hans van Koningbrugge over de eeuwenoude banden tussen ons en de Russen.


Rusland. Het land van Tsjechov, Tolstoj, Rachmaninov, Tsjaikovski, Diaghilev, Repin. Ronkende namen, geen wonder dat Nederland groots uitpakt met het Nederland Ruslandjaar. Ook Noord-Nederland blaast stevig in de bus, met een lange lijst van culturele, economische en wetenschappelijke activiteiten. Maar wat hebben die Russen eigenlijk met ons?


Meer dan je denkt, zegt Hans van Koningsbrugge, sinds 1 september bijzonder hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland. "Er is te veel om op te noemen. Om te beginnen natuurlijk gas. Het Noorden heeft verder vriendschapsbanden met Moermansk, Kaliningrad en Lenoblast, de provincie waar Sint Petersburg in ligt. De Groninger universiteit heeft twee Russische centra: het Nederland-Rusland centrum en het centrum voor Rusland studies, en werkt nauw samen met het innovatiecentrum Skolkovo bij Moskou. En zo kan ik nog wel even doorgaan."


Ook historisch gaan Rusland en Noord-Nederland ver terug. Sterker nog, het alleroudste bekende document over banden tussen onze twee landen, stammend uit de dertiende eeuw, is een overeenkomst tussen een Russische grootvorst en twee Nederlandse kooplui. Waar die vandaan kwamen? Uit Groningen.


Koningsbrugge: "Nadat Rusland in 1240 onder de voet werd gelopen door de Mongolen is er eeuwenlang nauwelijks contact geweest. Totdat een Engelsman Rusland in de zestiende eeuw herontdekte. Hij tekende alle vooroordelen op over Russen die nu nog gelden: dat ze bijgelovig zijn, drankzuchtig en lui. Maar hij beschreef ook dat de edelen in Moskou van gouden borden aten en dat de vorst op een ivoren troon zat. Nou, daar gingen de Engelsen op af, en de Nederlanders volgden in hun kielzog."


De eerste diplomatieke betrekkingen tussen onze twee landen zijn dit jaar precies 400 jaar oud. "Dat is een mooi verhaal. De eerste Romanov tsaar Michael zat net op zijn troon, maar nog wankel. Hij zond daarom gezanten uit, om bondgenootschappen af te sluiten en vooral om geld en wapens te regelen. Op weg naar Parijs deden die afgevaardigden ook de Staten Generaal aan, hoewel de Republiek nog niet erkend was. Dat werd meteen een rel: een nieuwe monarchie die met rebellen praatte. Bij thuiskomst in Moskou hebben die gezanten flink op hun lazer gehad."


Ondanks de roerige start, leverden die eerste contacten wel wat op: rond 1650-1660 domineerde Nederland de Russische markt. Koningsbrugge: "We zijn de grondleggers van het Russische postwezen en hadden een dikke vinger in de pap bij de wapenindustrie." Met Peter de Grote kreeg Rusland zelfs een Hollandofiel op de troon. "Maar de Staten Generaal waren minder blij met hem. Ze vonden hem een Moskovische barbaar van wie het toch eigenlijk beter zou zijn als hij het tijdige met het eeuwige zou verwisselen."


Toch waren de verhoudingen over het algemeen goed. "De handelsgeest van de Nederlanders sloot goed aan bij de Russen. Nederland heeft Rusland altijd bijgestaan op het gebied van innovatie, vanaf de zeventiende eeuw en na de val van het communisme opnieuw."


En daar komt Noord-Nederland weer om de hoek kijken. "Wij zijn goed op het gebied van energie, landbouw en innovatie. Daar liggen mooie kansen. Wij zijn in crisis, maar in Rusland is de economische groei er nog niet uit."


Een greep uit de activiteiten:


t/m 9 juni: De Sovjet Mythe, sociaal realisme 1932-1960 in het Drents Museum in Assen.


13 januari: Officiële opening Noord-Nederland Rusland 2013.


15 januari t/m 20 maart: Club Guy & Roni op tournee met L'Historie du Soldat.


27 januari, 10 februari, 31 maart en 12 mei: Russisch Ballet in Pathé.


4 t/m 8 maart: Leningrad Oblast week, economische activiteiten.


9 maart t/m 5 mei: Hallo St. Petersburg! Gronings-Russisch samenwerkingsproject van jonge kunstenaars in het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de synagoge in Groningen.


14 t/m 17 maart: Het NNO speelt Prokovjev en Sjostakovitsj.


7 t/m 9 mei: Conferentie 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen.


29 mei: Energie Forum over de energiesamenwerking tussen Nederland en Rusland.


28 t/m 31 oktober: Noord-Nederland week in Sint Petersburg.


9 november en 8 december: Vespers van Rachmaninov .


21 t/m 30 december: Schaakfestival Groningen 2013 met veel Russisch schaaktalent.


Een volledig overzicht van de activiteiten in Noord-Nederland is te vinden op www.nnr2013.nl en voor heel Nederland op www.nlrf2013.nl


Bijlage: het Dagblad van het Noorden (PDF)

DVD Don Kozakken Koor Serge Jaroff

Door het Nederland-Rusland Centrum is een dvd van het Don Kozakken Koor Serge Jaroff na vijf jaar uitverkocht te zijn opnieuw uitgegeven. Deze documentaire, tot stand gekomen in samenwerking met Irina Minsky, bevat een historisch overzicht van opnamen uit de zestiger jaren van het Don Cossack Choir Serge Jaroff met foto’s uit de periode 1923-1986.
Het Don Kozakken Koor Serge Jaroff werd opgericht in 1921 door een groep kozakken die tijdens de Russische Burgeroorlog het Rode Leger waren ontvlucht. Onder leiding van Serge Jaroff werden kerkdiensten opgeluisterd, en al snel werden ook concerten gegeven. Het koor verwierf in de loop der jaren een welhaast legendarische status. Met een repertoire van religieuze, militaire en volksliederen die alle a cappella werden gezongen, werden vele internationale tournees gehouden. Jaroff zou het koor zestig jaar lang leiden. Hierna werd Michael Minsky de dirigent, en sinds 2001 staat Wanja Hlibka aan het hoofd van het koor.
U kunt de dvd nu al bestellen op:  http://www.nrce.nl/cd/dvd-don-cossack-choir-serge-jaroff

Russisch voor kinderen

Het Centre for Russian Studies organiseert een cursus Russische lessen voor kinderen vanaf  4 jaar. De lessen worden op woensdag gegeven voor degene die niet op zaterdag kunnen komen. De kinderen leren schrijven, lezen en hun Russische woordenschat uitbreiden.
Woensdag   16.30-18.30
Zaterdag     10.15-12.15
Locatie: het Centre for Russian Studies van de Universiteitsbibliotheek,  2e verdieping, Broerstraat 4,  9712 CP Groningen.
Inschrijven en info:  nurussischleren@gmail.com ,   0644528305 Tatiana.


Pagina's

Subscribe to Laatste Nieuws