De geheimen van mondelinge overleveringen in het Noorden en Oosten van Europa. - Over Edda’s, saga’s, Ilya Muromets, Kalevala en Krali Marko

De mondelinge verteltraditie is speciaal in Noord- en Oost-Europa ergbelangrijk. Verhalen over goden, helden, tovenaars, heiligen en heksen bieden een beeld van een wereld die misschien voorbij schijnt maar die echter in de praktijk nog springlevend blijkt te zijn.
Mondelinge overlevering is zo oud als de mens is. Niet alleen is de mens zijn brein, de mens ik ook zijn verhaal. Vroege goden- en heldenliederen, oude mythen, middeleeuwse saga's en volksverhalen, sprookjes, sagen en balladen, het zijn mooie voorbeelden van hoe de mens zichzelf en de wereld verklaarde en vorm gaf met behulp van liederen en verhalen, die lange tijd mondeling werden overgeleverd.
Het vertelde verhaal of het gezongen lied is niet alleen oud, het is ook universeel: dezelfde motieven en verhaalpatronen zijn te vinden van Nieuw-Zeeland tot aan Alaska, van Groenland tot in Siberië. Sinds de middeleeuwen hebben filosofen, historici en taal- en letterkundigen onderzoek gedaan naar oude verhalen, vertelpatronen en de vertellers. 

Programma

-Het denken over mythen, goden- en heldenliederen, legenden, sprookjes, balladen en andere mondelinge overlevering. Aandacht voor de verbeelding, de verteller en de context. (Propp, Lord, Warner, Aarne/Thompson en Bettelheim). Met veel voorbeelden van tekst, beeld en klank.
-De mondelinge overlevering in het vroege Noorden: van Edda's, liegsaga's en skaldenpoëzie.
-Nieuwe aandacht voor volksliederen en volksverhalen in de romantiek: Van Askeladden tot Rafelkap, van Kalevala tot quivitoq.
-De Russische bylini - epische liederen over de Russische bogatyrs: bijv. Ilya Muromets.
-De Balkan-Slavische epische cycli: Krali Marko van epische held naar verzetstrijder tegen de Turken.
-De ballade op de Balkan - de rol van vrouwelijke zangers in de verteltraditie.
-De Noord-Europese balladetradities, met bijzondere aandacht voor de (vrouwelijke) verzamelaar en zanger
-Sprookjes en liederen van Inuit en Samen
- Het Russische volkssprookje
-Folklore in de 20e eeuw?
-Oude
wijn in nieuwe zakken? Hedendaagse vormen van folklor

Inlichtingen en/of opgeven bij: 

Docent(en): Agoston, dr. E.; Klok, dr. J.E.

Startdatum en tijd: 

donderdag, 23 januari 2014 - 11:00am

Vervolgdata: 

donderdag, 30 januari 2014 - 11:00am

Cursusvorm: 

10 colleges

Prijs: 

€ 192,00

Aanvullende opmerkingen: 

Uiterste inschrijfdatum: 09 januari 2014