VERKLARING t.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne

Het Centre for Russian Studies en alle daaraan verbonden medewerkers zijn geschokt door de recente ontwikkelingen. Wij veroordelen de agressie van de Russische regering tegen Oekraïne. De schending van de soevereiniteit van Oekraïne zal gevolgen moeten krijgen. De gebeurtenissen verontrusten ons zeer. De zich ontwikkelende situatie wordt door onze medewerkers dan ook nauwlettend gevolgd.

Het Centre for Russian Studies richt zich als documentatiecentrum op het ondersteunen van onderzoek en onderwijs binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Ook onderneemt het centrum publieksactiviteiten gericht op het bestuderen en beter begrijpen van de cultuur van Rusland en omringende landen. Onze medewerkers zijn uiteraard bereid om hun analyses over de ontwikkelingen te delen.

Als onderdeel van de Groningse academische gemeenschap en bredere samenleving begrijpen wij ook dat de ontwikkelingen verontrustend zijn voor Oekraïense en Russische studenten, wetenschappelijke staf en Groningers. Het Centre for Russian Studies wil nadrukkelijk een forum zijn waarin deze ontwikkelingen alle daarmee verbonden gevoeligheden bespreekbaar worden gemaakt. Een beter begrip van de Oekraïense en Russische geschiedenis, taal en cultuur kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarop zullen onze activiteiten zich in de komende tijd dan ook richten.

Namens de voltallige staf,

prof. dr. Hans van Koningsbrugge,
Directeur Centre for Russian Studies,
Rijksuniversiteit Groningen