Centre for Russian Studies

Het Centre for Russian Studies (2e verdieping, bij de koffiekamer naar rechts, Universiteitsbibliotheek, Groningen) richt zich op bestudering van Rusland in de meest brede zin en in het bijzonder van de Russisch-Nederlandse relaties. Het heeft daarnaast een functie als researchbibliotheek en is daarom ook gevestigd in de Universiteitsbibliotheek van de RUG. Het centrum is opgericht op initiatief van de Russkiy Mir Foundation. Deze stichting beijvert zich om wereldwijd op universiteiten centra in te richten waar de Russische samenleving, geschiedenis, cultuur en taal in de breedste zin des woords kunnen worden bestudeerd.

Speciale relaties RUG - Groningen en Rusland
De reden waarom dit centrum wordt gevestigd aan de Rijksuniversiteit Groningen is dat daar reeds een nadrukkelijke traditie is van Nederlands-Russisch onderzoek. Tevens is aan de Faculteit der Letteren een afdeling Slavische Talen en Culturen gevestigd. Het centrum versterkt de bestaande relaties die er al tussen Groningen en Rusland zijn, zoals de samenwerking die Gasunie, Gasterra en het Groninger Museum hebben met Rusland. Voorts heeft de Rijksuniversiteit Groningen samenwerkingsverband met de Lomonosov Universiteit te Moskou, de Rijksuniversiteit te St.Petersburg en het Innovatiecentrum Skolkovo.

Lezingen en cursussen
Het Centre for Russian Studies heeft een nadrukkelijke publieksfunctie en zal daarom ook lezingen, tentoonstellingen en waar mogelijk cursussen organiseren. Voor studenten Slavisch, Geschiedenis, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, en diegenen buiten de Faculteit der Letteren die informatie over Rusland behoeven kan het centrum een onderzoeksfunctie vervullen - te meer omdat toegang mogelijk is tot databases en informatie die normaliter slechts tegen betaling beschikbaar zijn.

Openingstijden
Maandag, woensdag, vrijdag: 9.00-12.30, 13.00-17.00

Telefoonnummer
Telefoon: (+31)50 3637050

E-mail
centreforrussianstudies@rug.nl