Centre for Russian Studies

VERKLARING t.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne

Het Centre for Russian Studies en alle daaraan verbonden medewerkers zijn geschokt door de recente ontwikkelingen. Wij veroordelen de agressie van de Russische regering tegen Oekraïne. De schending van de soevereiniteit van Oekraïne zal gevolgen moeten krijgen. De gebeurtenissen verontrusten ons zeer. De zich ontwikkelende situatie wordt door onze medewerkers dan ook nauwlettend gevolgd.

Het Centre for Russian Studies richt zich als documentatiecentrum op het ondersteunen van onderzoek en onderwijs binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Ook onderneemt het centrum publieksactiviteiten gericht op het bestuderen en beter begrijpen van de cultuur van Rusland en omringende landen. Onze medewerkers zijn uiteraard bereid om hun analyses over de ontwikkelingen te delen.

Als onderdeel van de Groningse academische gemeenschap en bredere samenleving begrijpen wij ook dat de ontwikkelingen verontrustend zijn voor Oekraïense en Russische studenten, wetenschappelijke staf en Groningers. Het Centre for Russian Studies wil nadrukkelijk een forum zijn waarin deze ontwikkelingen alle daarmee verbonden gevoeligheden bespreekbaar worden gemaakt. Een beter begrip van de Oekraïense en Russische geschiedenis, taal en cultuur kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarop zullen onze activiteiten zich in de komende tijd dan ook richten.

Namens de voltallige staf,

prof. dr. Hans van Koningsbrugge,
Directeur Centre for Russian Studies,
Rijksuniversiteit Groningen

Het Centre for Russian Studies (2e verdieping, bij de koffiekamer naar rechts, Universiteitsbibliotheek, Groningen) richt zich op de bestudering van Rusland in de meest brede zin en in het bijzonder van de Russisch-Nederlandse relaties. Het heeft daarnaast een functie als researchbibliotheek en is daarom ook gevestigd in de Universiteitsbibliotheek van de RUG. Het centrum is in 2010 opgericht en richt zich op de bestudering van de Russische samenleving, geschiedenis, cultuur en taal in de breedste zin des woords.

Speciale relaties RUG - Groningen en Rusland
De reden waarom dit centrum wordt gevestigd aan de Rijksuniversiteit Groningen is dat daar reeds een nadrukkelijke traditie is van Nederlands-Russisch onderzoek. Tevens is aan de Faculteit der Letteren een afdeling Slavische Talen en Culturen gevestigd. Het centrum versterkt de bestaande relaties die er al tussen Groningen en Rusland zijn, zoals de samenwerking die Gasunie, Gasterra en het Groninger Museum hebben met Rusland. Voorts heeft de Rijksuniversiteit Groningen samenwerkingsverband met de Lomonosov Universiteit te Moskou, de Rijksuniversiteit te St.Petersburg en het Innovatiecentrum Skolkovo.

Lezingen en cursussen
Het Centre for Russian Studies heeft een nadrukkelijke publieksfunctie en zal daarom ook lezingen, tentoonstellingen en waar mogelijk cursussen organiseren. Voor studenten Slavisch, Geschiedenis, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, en diegenen buiten de Faculteit der Letteren die informatie over Rusland behoeven kan het centrum een onderzoeksfunctie vervullen - te meer omdat toegang mogelijk is tot databases en informatie die normaliter slechts tegen betaling beschikbaar zijn.

Openingstijden
Maandag, woensdag, vrijdag: 9.00-12.30, 13.00-17.00

Telefoonnummer
Telefoon: (+31)50 3637050

E-mail
centreforrussianstudies@rug.nl